teisipäev, 25. september 2012

MTÜ Kodukant Otsa tegemistest

28. märtsil 2011. aastal otsustasid 5 Otsa elanikku Daisi Kaaristo, Anneli Nagel, Kersti Aasa, Rain Kuuseorg ja Ülle Rauk asutada MTÜ. Nimeks sai Kodukant Otsa. Asutajad valisid ka 3-liikmelise juhatuse: Daisi Kaaristo, Rain Kuuseorg ja Ülle Rauk. MTÜ juhatajaks valiti Daisi Kaaristo. MTÜ Kodukant Otsa on äriregistris registreeritud 26.04.2011. aastal. Mittetulundusühingu eesmärgid on: 1. traditsioonilise omaküla pärandkultuuri hoidmine ja arendamine Otsa külas 2. Otsa küla elanike ühistegevuse korraldamine elukvaliteedi hoidmisel ja tõstmisel külas 3. küla elanikele ja teistele kasutajatele ühistegevuseks vajalike ruumide väljaehitamine ja rajatiste rajamine ja nende haldamise korraldamine 4. erinevate põlvkondade liitmine 5. maaelu ning külakultuuri arengu teemaliste projektide algatamine, teostamine ja nendes osalemine 6. erinevate vaba aja kasutamise võimaluste loomine ja propageerimine.
Et kõike seda ellu viia on vaja kirjutada projekte. 19. septembril 2012. aastal kirjutasime MTÜ Võrumaa Partnerluskogule (küla- ja kultuuri meetme all) projekti Otsa noortetoa-külakeskuse renoveerimiseks. Projekti maksumuse suurusjärk on pea-aegu 14552 EUR-i, millest 10% on omaosalus. Loodame, et seekord saab projekt ka rahastuse, sest seda ruumi on lihtsalt väga vaja.
1. juunil 2012. aastal allkirjastasid MTÜ Kodukant Otsa ja Lasva Vallavalitsus vara tasuta kasutamise lepingu (Otsa saun), millega MTÜ võttis endale kohustuse jätkata saunateenuse pakkumist külas. Terve suve on pakutud sauna teenust igal laupäeval, sunalisi on kuidas kunagi: suvel vähem, sügise poole rohkem.
MTÜ liikmeks võib astuda igaüks, kes aksepteerib MTÜ Kodukant Otsa põhikirja, täidab avalduse, tasub sisseastumismaksu 10 EUR-i ja liikmemaksu 6 EUR-i.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar